Behandla mot påväxt

Tak, fasad, altan, plank, mur eller marksten, med vår behandling får du ett skydd mot påväxt av lav och alger som varar i flera år.

När vi behandlar mot påväxt använder vi Grön-Fri eller motsvarande preparat. Det kan användas på alla typer av ytor till exempel tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Preparatet kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

På alla ytor som vi behandla mot påväxt dör påväxten omgående. Nedbrytningsprocessen startar direkt och på väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom sex månader, mögel efter ett år och lav efter cirka två till fyra år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt preparatet verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Behandlingen har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På till exempel tak tar det generellt upp till fyra år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Behandling mot påväxt är en effektiv och skonsam metod. Preparatet är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial såsom ytskikt, färglager och impregnering negativt.