Garage/parkeringshus och industri-städ periodiskt underhåll

Rent och fräscht i garage, parkeringshus och industri samt periodiskt underhåll.

Parkeringshus och produktioner kan vara svårt att göra rent och att hålla rent av diverse orsaker. Kan vara på grund utav hög produktionsnivå, framkomlighet eller mycket hög trafik i området. Våra maskiner suger upp och samlar damm från golv, väggar, ventilationer och rör som finns i garage/parkeringshus och produktioner/industrier där det finns många rörande moment utan att störa eller att man tvingas pausa produktionen.
Spacevac är anpassad till rör och väggar medan vi har körbara maskiner som borstar, avlägsnar hårt sittande damm, smuts och från golven vi får även bort findammet som blir från truckars hjul efter mycket körning – med dammet borttaget får man en bättre inomhus miljö och mindre risker och inom industri dessutom minimerar risk för damm explosioner.

Vi erbjuder dessutom periodisk underhåll utav industri och parkeringsgarage där man kan bestämma frekvens på städningen.

Vi utför även: